Informacja o trwałości projektu "Pomorskie Dzieciom"

Data: 26-09-2023

 

Informacja o trwałości projektu „Pomorskie Dzieciom”

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,   W ramach grantu  "Pomorskie Dzieciom"   placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom dla Dzieci „Zakątek” w Nowej Wsi Lęborskiej i  Dom dla Dzieci „Siedlisko” w Nowej Wsi Lęborskiej realizowały działania zgodnie z Umową Nr 3/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 24.08.2021 r. trwający od 15.05.2021r. do 30.06.2023 r.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do dalszej realizacji wsparcia
w okresie od 01.07.2023r. do 31.08.2025r. (tj. 26 miesięcy), w zakresie organizacji:

- specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom dla Dzieci „Siedlisko” i „Zakątek” w NWL

- superwizja dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych     

- różnego typu specjalistyczne poradnictwo rodzinne                                                                                                                                                            
- zachowanie trwałości 14 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dom dla Dzieci „Siedlisko” i „Zakątek” w NWL

Deklaruje się instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości.

 

Grafika 1: Informacja o trwałości projektu "Pomorskie Dzieciom"