Oświadczenie dot. świadczenia instytucjonalnej gotowości usług

Data: 10-11-2023

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w okresie co najmniej 36 miesięcy tj. od 01.11.2023r. do 31.10.2026r. w zakresie :

  1. Organizacja czasu wolnego – obozy, kolonie
  2. Diagnoza i wytyczne do terapii małoletnich wychowanków
  3. Zakup biletów na transport publiczny oraz udostępnianie samochodu na przejazdy dla  potrzeb małoletnich
  4. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 
  5. Organizacja czasu wolnego poprzez udział w zajęciach ogólnodostępnych 
  6. Udzielanie wsparcia edukacyjnego-m.in korepetycje przedmiotowe
  7. Organizowanie zajęć o charakterze  dydaktyczno-terapeutycznym
  8. Integracja społeczna

 

Instytucjonalna gotowość do realizacji powyższych usług skierowana będzie do małoletnich wychowanków i osób pełnoletnich przebywających w placówkach socjalizacyjnych kierowanych przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wymagających wsparcia i chętnych do jego przyjęcia.