POMOSKIE DZIECIOM

Data: 22-06-2022

Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe w ramach grantu "Pomorskie dzieciom"  realizowanego w Domach dla Dzieci "Siedlisko" i Zakątek" w Nowej Wsi Lęborskiej. Działania w ramach grantu przedłużone zostały do 31.03.2023r. Dofinansowanie wzrosło w Domu dla Dzieci "Siedlisko" o 22 800 zł i wynosi łącznie 124 330 zł, w Domu dla Dzieci "Zakątek" o  28 360 zł i wynosi łącznie                138 740zł

 Do dotychczasowych działań realizowanych w domach w ramach grantu dzieci skorzystają z zajęć specjalistycznych Treningu Umiejętności Społecznych, kolonii i obozów terapeutycznych a wychowawcy i specjaliści będą kontynuować spotkania Superwizyjne.

Wszystkie te działania będą wspomagać rozwój podopiecznych, pomogą w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych związanych z epidemią COVID-19.