Trwałość projektu CUS

Data: 31-01-2024

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 a  realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych potwierdzamy, że Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej realizowało zadanie 6- Realizacja  indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestników projektu -rozwój usług społecznych realizowanych przez Centrum Obsługi domów dla Dzieci trwający od 1.12.2020r. do 31.10 2023r.

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w okresie co najmniej 37 miesięcy tj. od 01.11.2023r. do 30.11.2026r. w zakresie 28 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego

Instytucjonalna gotowość do realizacji powyższych usług skierowana będzie do małoletnich wychowanków i osób pełnoletnich przebywających w placówkach socjalizacyjnych kierowanych przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wymagających wsparcia i chętnych do jego przyjęcia