Siedlisko dba o środowisko

Ochrona środowiska naturalnego

Data: 09-01-2024

Umieszczenie kompostownika na terenie placówki pozwoliło na stworzenie pożytecznego i proekologicznego spożytkowania odpadów organicznych. Nawożenie powstałym kompostem użyźni glebę, pomoże również ziemi w zachowaniu wilgoci (dzięki czemu ziemia poradzi sobie lepiej podczas suszy). Zmniejszy to też ilość odpadów- mniejsza ilość produkowanych odpadów zmniejszy koszt ich wywozu oraz przyczyni się do nieprzepełniania wysypisk śmieci. Kolejnym rezultatem założenia kompostownika jest to, iż odpady organiczne rozkładające się na wysypisku śmieci wytwarzają przy tym metan (gaz cieplarniany, który ma wpływ na ocieplenie klimatu), dzięki kompostowaniu odpadów możemy częściowo zapobiec efektowi cieplarnianemu, który jest szkodliwy dla wszystkich organizmów żyjących na ziemi.

Zamontowanie zbiorników na deszczówkę i racjonalne gospodarowanie nią jest korzystne ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych- przyczynia się to do oszczędzania zasobów wodnych na Ziemi oraz może zmniejszyć wydatki na wodę z wodociągów. Taka woda może posłużyć do podlewania roślin oraz czyszczenia narzędzi gospodarczych bądź ogrodniczych.

Zamontowanie w placówce zestawu koszy do segregacji odpadów - Segregacja odpadów jest kluczowym ogniwem w procesie recyklingu i ekologii. Segregowanie odpadów pozwala na późniejsze ich przetworzenie i wykorzystanie w produkcji, co tym samym zmniejszy zapotrzebowanie na surowce naturalne. Segregując śmieci zmniejszamy też ryzyko zanieczyszczeń.

 

Grafika 1: Siedlisko dba o środowisko
Grafika 2: Siedlisko dba o środowisko
Grafika 3: Siedlisko dba o środowisko
Grafika 4: Siedlisko dba o środowisko
Grafika 5: Siedlisko dba o środowisko