TUS

Pomorskie Dzieciom

Data: 03-02-2023
  Tematem minionych zajęć TUS była przyjaźń. Co robiliśmy? Sporo! Kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, rozwijaliśmy umiejętność komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń, rozwijaliśmy empatię, doskonaliliśmy umiejętność współpracy w grupie, kształtowaliśmy umiejętność przezwyciężania nieśmiałości, nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych, dostrzegania pozytywnych cech u siebie i innych, rozwijaliśmy umiejętność słuchania, doskonaliliśmy umiejętność współpracy w grupie. W na koniec poznaliśmy piękne cytaty o przyjaźni ☺️
Grafika 1: TUS
Grafika 2: TUS
Grafika 3: TUS